Generelt om turløypene

Om turløypene i Tromsdalen

28. mars 2012

Tromsøs flotteste turområde? I hele Tromsdalen finnes et nettverk av oppmerkede og flotte ski- og turveger, inkl. lysløypa, som krysser Tromsdalselva over solide bruer flere steder fra gamle gravlunden og…