Gutta på Skauen > Nyheter > Pengegaver til Gutta på skauen

Har du opplevd Lavvoen på en søndag, vet du hvor populær denne er. Alle som kommer innom får gratis bålkaffe, saft, boller og annet å bite i, og dette er kun mulig på grunn av giverglede og donasjoner fra turgåere såvel som lokale butikker og bedrifter.

Vi ønsker at dette skal bestå som et gratis tilbud slik at turgåere fortsatt kan komme til Lavvoen for hygge i en koselig atmosfære. For å opprettholde tilbudet er vi derfor fortsatt avhengige av økonomisk støtte. Det er nå mulig å legge penger i Lavvo-bøssa året rundt, men du kan også bli en viktig støttespiller ved å gi en pengegave direkte til vår driftskonto.

Vår konto er: 4750 14 03373

SKATTEMESSIG FRADRAG FOR PENGEGAVER OVER 500 KRONER

Gutta på Skauen er godkjent av ligningsmyndighetene som mottaker av fradragsberettigede pengegaver. En pengegave til Gutta på Skauen på minimum 500,- kroner i samlet beløp i løpet av inntektsåret er fradragsberettiget på skatten jf. skatteloven § 6-50. Du kan maksimalt få fradrag for gaver etter denne paragrafen opp til kr.12.000. Fradragsretten kan benyttes av både personlige skatteytere og selskaper.

Du kan lese mer om pengegaver og donasjoner på Skatteetatens hjemmesider: www.skatteetaten.no

SLIK KAN DU GI DIN STØTTE:

  • Vippse et beløp til 71889
  • Sett oss til din Grasrotmottaker hos Norsk Tipping
  • Nettbankoverføring merket «Gave» til vår driftskonto: 4750 14 03373
  • Legg penger i Lavvogryta på søndager

Dersom du ønsker skattefradrag på gavebeløp jf. det ovenstående, må vi rapportere gaven til likningsmyndighetene. Du må derfor oppgi til oss navn, adresse, skattekommune og fødselsnummer. Dette kan enten sendes til postadressen ovenfor, eller via e-post.

Gutta på Skauen har enda mye ugjort, men har knapt med økonomiske ressurser. Pengegaver er derfor et svært kjærkomment og helt nødvendig bidrag