Om Gutta på skauen

OG LAVVOEN I TROMSDALEN

Gutta på Skauen er registrert som en ideell organisasjon bestående av pensjonister i Tromsø kommune med tilknytning til Tromsdalen, og med denne formålsparagrafen:

§ 2 Formål

Gutta på Skauen skal på frivillig basis være med på å utvikle Tromsdalen Friluftsområde til et attraktivt turområde for Tromsøs befolkning. Dette skal skje i samarbeide med Tromsdalen Ungdoms- og Idrettslag, Tromsø kommune og andre lokale grunneiere og med økonomiske støtte fra private og næringslivet. Medlemmenes individuelle kompetanse og holdninger skal samtidig gi grunnlag for et sosialt fellesskap og trivsel for den enkelte.

Aktiviteten er i hovedsak konsentrert rundt Freidigtunet som ligger ca. 2 km opp i Tromsdalen, og for tiden er vi vel 20 personer hvor alle har sine oppgaver innad i gruppen, og kort fortalt utvikler vi Tromsdalen friluftsområde ved å:

  • tilrettelegge og vedlikeholde turveier slik at også barn, eldre og bevegelseshemmede får lett og trygg adgang til området
  • tilby gratis kaffe, saft og boller i lavvoen hver søndag i vinterhalvåret (september – mai)
  • tilby ordnede toalettforhold med eget handikapp toalett og utstyrt med babystellebord
  • ⦁ tilby sikker akebakke med gapahuk og benker for foreldre
  • innsamling av søppel i lavvo-området og langs turveiene

!
Se også: Historien om Gutta på skauen

Dessuten benytter flere av byens barnehager området fast 2 dager i uka hele vinterhalvåret, pluss 2 hele uker høst og vår. Til dette tilbyr ”gutta” låsbart lagerrom for ski, kjelker, akebrett osv.

Eksempler på daglige gjøremål

Kapping og kløyving av bålved er det vi bruker mest tid på i det daglige. Renhold, vedlikehold og avfallshåndtering er og en stor del av arbeidsoppgavene våre. I perioder driver vi hogst, byggeaktiviteter, lager turveier og løypetraseer.


Dette dekker noe av behovet for bålved og åpner skogen for bedre ferdsel. Veden som produseres kan fritt benyttes av turgåere som oppholder seg ved Freidigtunet alle dager.

Gutta på Skauen påtar seg ikke oppdrag mot betaling, men på grunn av vårt nære slektsskap med TUIL og Tromsø Camping hender det at vi hjelper disse i spesielle tilfeller.

 

Bålkaffe, saft og lavvoboller

I tillegg har vi en vaktliste for de søndagene det serveres bålkaffe, saft og lavvoboller til alle turfolk som kommer opp til Lavvoen. Familietur på søndagene er etter hvert blitt veldig populært. Vi tar ikke betalt for serveringen, men håper turgåerne blir så fornøyde at de vil bidra med litt støtte. Serveringen foregår hver søndag i september og så lenge det er skiføre på våren mellom kl. 12 og 14.

I 2002 anla vi en ny turveg opp til Lavvoen på nordsiden av elva (solsiden av dalen). Dette er en grusveg tilrettelagt for familier med barnevogn, funksjonshemmede, eldre og andre med begrenset bevegelighet.

Alle stier og turløyper vi har opparbeidet krysser elva med flotte, solide broer slik at du kan bevege deg rundt i dalen uavhengig av årstid og hvor du starter turen fra.

Velkommen til fine turer i Tromsdalen.

Vennlig hilsen
Gutta på skauen

 

Se også: Lavvoen – et tilbud til alle turgåere

Om oss

LAST NED BROSJYRE Last ned brosjyre i pdf fra Gutta på skauen.

Trenger du hjelp ?

Du er velkommen til å kontakte Gutta på skauen hvis noe er uklart. Vi svarer så fort vi kan

Kontakt oss

Non Profit

Medlemskapet i Gutta på skauen er uten medlemskontingent og ingen av «Gutta» mottar noen form for betaling for dugnadsinnsatsen. Gutta på Skauen mottar heller ikke økonomisk offentlig støtte, men Tromsø kommune bidrar med materiell til enkelte prosjekter i Tromsdalen, f.eks. rør til stikkrenner, grus etc. Alle øvrige kostnader til drift, servering på søndagene osv. finansieres ved donasjoner og gaver fra lokale butikker og bedrifter.

Styret i Gutta på skauen

Pr. 1. januar 2020

Torstein Steingård
Leder

Birger Hansen
Vedproduksjon

Fritz Hansen
Kasserer

Torstein Arnesen
Materialforvalter

Harald Johnsen
Bygninger

Lars Gjuvsland
Sekretær/vara