Om oss

.. Gutta på Skauen mottar ingen offentlig økonomisk støtte og innsatsen som legges ned er 100% dugnadsbasert ...

Gutta på Skauen

Gutta på Skauen og Lavvuen i Tromsdalen

Gutta på Skauen er registrert som en ideell organisasjon bestående av pensjonister i Tromsø kommune med tilknytning til Tromsdalen, og med denne formålsparagrafen:

§ 2 Formål

Gutta på Skauen skal på frivillig basis være med på å utvikle Tromsdalen Friluftsområde til et attraktivt turområde for Tromsøs befolkning. Dette skal skje i samarbeide med Tromsdalen Ungdoms- og Idrettslag, Tromsø kommune og andre lokale grunneiere og med økonomiske støtte fra private og næringslivet. Medlemmenes individuelle kompetanse og holdninger skal samtidig gi grunnlag for et sosialt fellesskap og trivsel for den enkelte.

Aktiviteten er i hovedsak konsentrert rundt Freidigtunet som ligger ca. 2 km opp i Tromsdalen, og for tiden er vi 24 stykker hvor alle har sine oppgaver innad i gruppen, og kort fortalt utvikler vi Tromsdalen friluftsområde ved å:

  • tilrettelegge og vedlikeholde turveier slik at også barn, eldre og bevegelseshemmede får lett og trygg adgang til området
  • tilby gratis kaffe, saft og boller i lavvuen hver søndag i vinterhalvåret (september – mai)
  • tilby ordnede toalettforhold. Nytt toalett, bedre tilpasset funksjonshemmede ferdigstilles i 2013
  • tilby sikker akebakke med sittepasser for foreldre
  • innsamling av søppel i lavvu-området og langs turveiene

Lavvu kosDessuten benytter flere av byens barnehager området fast 2 dager i uka hele vinterhalvåret, pluss 2 hele uker høst og vår. Til dette tilbyr ”gutta” låsbart lagerrom for ski, kjelker, akebrett osv.

Typiske eksempler på oppgaver er å vedlikeholde bygninger, turveier og løypetraseer, holde området fritt for søppel ved utplassering av søppelbokser langs løypene og tømme disse. Etter avtale med Tromsø kommune tømmer vi også hundeskitbokser langs løypene. Vi driver også tynningshogst i vanskjøttet skog.

Dette dekker noe av behovet for bålved og åpner skogen for bedre ferdsel. Veden som produseres kan fritt benyttes av turgåere som oppholder seg ved Freidigtunet alle dager.

Gutta på Skauen påtar seg ikke oppdrag mot betaling, men på grunn av vårt nære slektsskap med TUIL og Tromsø Camping hender det at vi hjelper disse i spesielle tilfeller.

Dessuten har vi et samarbeid med Tindfoten dagtilbud (kommunens dagsenter for psykisk utviklingshemmede) i Tromsdalen ved at den veden vi hogger i Dalen transporteres til dagsenteret for kapping, kløyving og pakking i sekker. Dette dekker en stor del av behovet for bålved i Lavvuen.

I tillegg har vi en vaktliste for de søndagene det serveres gratis bålkaffe, saft og lavvuboller til alle turfolk som kommer opp til Lavvuen. Familietur på søndagene er etter hvert blitt veldig populært. Serveringen foregår hver søndag i september – april mellom klokken 12 og 14.

Turveg broI 2002 anla vi en ny turveg opp til Lavvuen på nordsiden av elva (solsiden av dalen). Dette er en grusveg tilrettelagt for familier med barnevogn, funksjonshemmede, eldre og andre med begrenset bevegelighet.

Alle stier og turløyper vi har opparbeidet krysser elva med flotte, solide broer slik at du kan bevege deg rundt i dalen uavhengig av årstid og hvor du starter turen fra.

Velkommen til fine turer i Tromsdalen.

Gutta på skauen

Gutta på Skauen mottar ikke økonomisk offentlig støtte

Medlemskapet er uten medlemskontingent og ingen av «Gutta» mottar noen form for betaling for dugnadsinnsatsen.

Gutta på Skauen mottar ikke økonomisk offentlig støtte, men Tromsø kommune bidrar med materiell til enkelte prosjekter i Tromsdalen, f.eks. rør til stikkrenner, grus etc. Alle øvrige kostnader til drift, servering på søndagene osv. finansieres ved donasjoner og gaver fra lokale butikker og bedrifter.

Du kan bidra på din måte

Støtt oss med din grasrotandel (helt gratis for deg)

Pengegave til Gutta på Skauen (fradragsberettiget)

Legge penger i Lavvu-gryta vår (på søndagene)

Takk!

Vi vil rette en stor takk til Tromsø kommune, byens næringsliv og bedrifter, og personer som så velvillig støtter oss og dermed gjør det mulig for oss å opprettholde dette populære søndagstilbudet til alle turfolk i Tromsø. Vi takker også alle grunneierne som har gitt oss tillatelse til å bygge ut Freidigtunet og tilhørende løypenett.

Gi din Grasrotandel til Gutta på skauen