Turløype fra Turistveien til Lavvoen

Gutta på Skauen > Løyper > Turløype fra Turistveien til Lavvoen

Populært utgangspunkt

Ca 2 kilometer opp Turistveien fra Tromsdalen kirke ligger Turistveien snuplass, også kalt Grinden av mange. Fra snuplassen opp til Lavvoen er det ca. 1,8 km.

Turvegen fra snuplassen oppover dalen holder meget god standard.

Fra snuplassen i Turistveien til Lavvuen

Fra snuplassen kan både familier med barnevogn og mennesker med nedsatt bevegelsesfunksjon komme seg ut i naturen og besøke Lavvoen hele året om ønskelig. Hardtrakket jord- og grusveg om sommeren med god bredde og like god preparert skiløype om vinteren gjør snuplassen til et anbefalt utgangspunkt for de som ønsker å starte turen rett fra bilen.

Om vinteren kan man parkere langs vegskulderen etter snuplassen så langt det er brøytet og fremkommelig, men vær OBS på reserverte plasser for bevegelseshemmede og parkeringsforbudet på selve snuplassen!

Adkomst til snuplassen med buss

Rute 26, der nærmeste bussholdeplass fra snuplassen er ca 770 meter i krysset Gausdalsvegen/Turistveien. Dette busstoppet brukes både når du skal til snuplassen og når du kommer tilbake, siden rute 26 kjører en sløyfe rudt Tromsdalen.

Busstoppet er første stopp etter Spar-butikken når du kommer fra sentrum, og nærmest når du kommer ned på samme sted, sørsiden av Tromsdalen.