Gutta på Skauen > Nyheter > Støttespillere

Med gode venner på laget får man gjort mye. Med økonomisk støtte får man til det meste. Vi vil takke for et godt samarbeid og midler vi er blitt tildelt av våre samarbeidspartnere og bidragsytere gjennom årenes løp.

Hvordan kan du bidra? Les mer her!

Gutta på skauen er en 100% uavhengig interresseorganisasjon bestående av pensjonister som arbeider på dugnad for å tilrettelegge den beste naturopplevelsen for alle kategorier turgåere i Tromsdalen.

Utallige timer med arbeid legges ned gratis, men siden vi ikke mottar kommunal driftsstøtte er vi avhengig av donasjoner fra turgåere og støttespillere for å dekke driftskostnadene. Kontakt oss for å bli bidragsyter!

Disse er våre faste støttespillere:

Private, organisasjoner eller bedrifter som bidrar med fast støtte over tid.